Bộ giáo dục đảm bảo các bản thảo sách giáo khoa được thẩm định công bằng

Với tâm lý ở các cấp địa phương sẽ luôn coi trọng những bộ sách được Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn hơn là các bộ sách của đơn vị ngoài hay do các nhóm tác giả biên soạn. Vậy phải làm như thế nào mới có thể mang đến sự cạnh tranh công bằng?

Thực ra, Quốc hội giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo đứng ra tổ chức biên soạn 1 bộ sách là để đảm bảo chủ động cho công tác triển khai chương trình mới. Bởi nếu chỉ trông đợi vào việc biên soạn sách của các tổ chức, cá nhân thì khó tránh khỏi rủi ro.

 

Bộ giáo dục đảm bảo các bản thảo sách giáo khoa được thẩm định công bằng

Ví dụ, có thể các tổ chức, cá nhân chỉ viết sách mà họ cảm thấy có lợi thế và không viết những sách khác. Như vậy muốn triển khai chương trình, sách giáo khoa mới đồng bộ là rất khó.

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang chuẩn bị thông tư quy định tiêu chuẩn sách giáo khoa, tổ chức và hoạt động của hội đồng thẩm định sách giáo khoa và việc lựa chọn, sử dụng sách giáo khoa. Dự thảo thông tư đã được đưa lên cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến. Theo thông tin tôi biết được, các trường sẽ được Bộ giáo dục cho phép lựa chọn các bộ sách giáo khoa phù hợp.

Bộ sách mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đứng ra tổ chức có những ưu thế nhất định và đặc biệt ưu thế mặt tâm lý là khó tránh. Tuy nhiên, vấn đề cơ bản nhất vẫn là bộ sách có đúng hay không. Cán bộ quản lý và giáo viên các trường rất sát thực tế nên nếu công tâm sẽ đánh giá và lựa chọn được là bộ sách phù hợp.

Chính vì thế nếu bộ sách của Bộ tổ chức biên soạn mà không hay hơn các bộ sách khác thì cũng khó được các trường lựa chọn.

 

Bộ giáo dục đảm bảo các bản thảo sách giáo khoa được thẩm định công bằng

Về phía Bộ Giáo dục có cơ chế rõ rệt nào cho nhóm tác giả là các cá nhân, tổ chức ngoài không, thưa ông?

- Cơ chế quan trọng nhất là bảo đảm các bản thảo sách giáo khoa được thẩm định công bằng. Bên cạnh đó, việc lựa chọn sách phải do tập thể giáo viên từng môn học quyết định trên cơ sở nghiên cứu kỹ và tham khảo ý kiến phụ huynh học sinh, học sinh lớn, chứ không phải do một người hoặc một vài người quyết định.

Tuy nhiên, để các trường lựa chọn được sách giáo khoa phù hợp, sách cần phải ra sớm, ít nhất phải trước năm học vài tháng để giáo viên, phụ huynh, học sinh có điều kiện nghiên cứu, trao đổi.

Phòng tuyển sinh Cao đẳng Y Dược TPHCM của trường Cao Đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Cơ sở tại TPHCM: 12 Trịnh Đình Thảo, phường Hoà Thạch, quận Tân Phú, TP HCM

Hotline: 096.153.9898 - 093.156.9898

Website: http://caodangduoc.com.vn

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.153.9898

093.156.9898

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TUYỂN SINH

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018