Chưa được chuyển công chức đã được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở Y tế

Trong tổng số hơn 50 cán bộ khi chưa đủ điều kiện đã được bổ nhiệm có 1 Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre được bổ nhiệm khi chưa thực hiện những quy trình xét chuyển công chức.

54 lãnh đạo và quản lý được bổ nhiệm khi chưa đủ tiêu chuẩn

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng, nâng ngạch, bổ nhiệm, quản lý hồ sơ công chức… trong những cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Bến Tre trong giai đoạn từ đầu năm 2014 đến hết năm 2016.

Kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ nêu rõ qua kiểm tra 243 hồ sơ bổ nhiệm cho thấy việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý được UBND tỉnh và những cơ quan, đơn vị cơ bản thực hiện theo quy định. Đa số những trình tự, thủ tục bổ nhiệm được triển khai trên thực tế.

Chưa được chuyển công chức đã được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở Y tế

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn có tồn tại, hạn chế. Có 54 trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn về lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học. Một số trường hợp được bổ nhiệm lại còn chậm so với quy định. Bổ nhiệm 1 Phó giám đốc Sở Y tế khi chưa thực hiện những quy trình xét chuyển thành công chức.

Ngoài ra, trong quá trình tổ chức thực hiện kỳ thi tuyến dụng công chức năm 2014, Bến Tre tuyển dụng được 108 công chức nhưng còn có tồn tại, hạn chế. Đáng chú ý là đáp án thi môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành không có thang điểm chi tiết, kết quả những bài thi không thể hiện 2 giám khảo chấm thi độc lập, có bài thi chấm không sát với đáp án, thang điếm...

Theo Thanh tra Bộ Nội vụ, 1 bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (hình thức thi trắc nghiệm) được thành viên chấm thi chấm 52,5 điểm, trong khi khung điểm tối đa chỉ 47,5 điểm.

Kiến nghị thu hồi quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm không đúng

Từ những hạn chế trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre chỉ đạo thu hồi quyết định tuyển dụng đối với trường hợp có bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành không đạt trong kỳ thi tuyển công chức năm 2014. Thu hồi quyết định bổ nhiệm ngạch chuyên viên đối với trường họp có bài thi môn ngoại ngữ không đạt trong kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2014 và trường hợp chưa có quyết định tuyển dụng công chức trong kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2016.

Thực hiện rà soát, chịu trách nhiệm về việc xác nhận tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với 23 trường hợp nêu trên trước khi bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính theo thẩm quyền. Quy định thời hạn bắt buộc đối với 25 trường hợp đã được bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính hoàn thiện điều kiện về ngoại ngữ, tin học theo quy định.

Thanh tra Nội vụ cũng kiến nghị tỉnh thực hiện nghiêm những quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; quản lý hồ sơ công chức; tiếp tục ban hành văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc cấp sở, cấp huyện để làm căn cứ cho những cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện. Rà soát lại điều kiện chức danh đối với công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, kịp thời phát hiện những trường hợp còn chưa đáp ứng để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng...

Tỉnh kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của những cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, có biện pháp xử lý phù hợp, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác tổ chức cán bộ.

Cao đẳng Y Dược Hà Nội sưu tầm

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.153.9898

093.156.9898

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TUYỂN SINH

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018